4free.pl

Dekalog - definicja

Dekalog - definicja

Dekalog (z j. gr. "dziesięć" i "słowo"), synteza całej religii i moralności, stanowiąca podstawy etyki judaizmu i chrześcijaństwa, zawarta w tzw. Dziesięciu Przykazaniach Boskich.

Według Starego Testamentu, dekalog został przekazany Mojżeszowi na dwóch kamiennych tablicach na górze Synaj. Zawierały podstawowe zasady przymierza Jahwe z ludem wybranym - Izraelitami. Tablice te były później przechowywane w Świątyni Jerozolimskiej. Tekst dekalogu zapisany został prawdopodobnie w VIII (pierwsza wersja) - VI (druga wersja) w. p.n.e. w czasach proroków Jeremiasza i Ozeasza, nawiązujących do profetyzmu Mojżesza (czasy niewoli babilońskiej). Tekst dekalogu występuje w Biblii dwukrotnie (ExodusDeuteronomium) i od współczesnego różni się nieznacznie układem i treścią. Powstał najprawdopodobniej między VIII a VI w. p.n.e.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org