4free.pl

Dekalog jako WZÓR modlitwy

Dekalog jako wzór Modlitwy

Modlitwa. Modlić się. Co to znaczy? Modlitwa to coś, co powstaje w toku modlenia się. Mówi się też WZNIEŚĆ MODLITWĘ, WZNOSIĆ MODLITWY, ZANOSIĆ MODŁY, WZNOSIĆ MODŁY... Czy modlitwa pochodzi od słowa modła?

MODŁA - <czes. modla, z niem. model, z łac. modulus = miara, wzór> - przestarz. wzór, model, wzorzec, sposób (dziś żywe w wyrażeniu: na modłę czegoś). (SWO PWN)

A zatem wznosić/zanosić modlitwy/modły oznacza wznoszenie/zanoszenie WZORÓW. MODLITWA, to wzór, wzorzec, model.

MODLIĆ SIĘ - ZANOSIĆ WZORY

Co to znaczy WZNOSIĆ, ZANOSIĆ? To znaczy przemieszczać z jednego miejsca (w którym jesteśmy) do innego miejsca, do którego chcemy, aby dotarło coś, my sami. WZNOSIĆ oznacza dodatkowo przemieszczanie w linii wertykalnej - coś z niższego przechodzi do wyższego. Z dołu do góry.

Najczęściej przyjmuje się, że MODLIĆ SIĘ oznacza ZANOSIĆ MODLITWĘ DO BOGA. Jednak z samego słowa MODŁA nic takiego nie wynika. Ale że ludzie wznoszą swoje modlitwy najczęściej do Boga przeto przyjęło się, że modlitwa jest czymś należnym Bogu. Więcej nawet, przyjęło się, że nie można modlić się do żadnych bóstw, bożków (choć można do świętych), a sama taka modlitwa jest grzechem. A z drugiej strony również BRAK modlitwy do Boga jest grzechem.

DEKALOG. KRĘGOSŁUP MORALNY.

Jakie znaczenie mają NEGATYWNE stwierdzenia w naszym przekazie? Kiedy próbujemy nakłonić innych do podjęcia określonych działań, musimy być świadomi skutków, jakie wywołują przeczenia.

Np. kiedy mówię "Nie chcę być już chory", to bynajmniej nie skupiam się na zdrowiu, ale na chorobie. Do tego nasz nieświadomy umysł nie rozumie słowa "NIE", "nic". Jak więc odczytuje nasz przekaz?: "chcę być chory!!!"

Inny przykład: Palacz, który chce zerwać z nałogiem stwierdza: "Nie będę palił!" - umysł otrzymuje informację "Będę palił, Nie", ponieważ, aby pomyśleć o niepaleniu, należy najpierw pomyśleć o paleniu.

Przeczenia nie tylko mają to do siebie, że kierują nasz Nieświadomy umysł na cel, któremu przeczą (paradoksalnie), ale równocześnie nastawiają nas na 'Nie'. Przeczenia nastawiają nas negatywnie.

Dlaczego aż 7 (8) z 10 przykazań Dekalogu ma wydźwięk negatywny? Dlaczego mamy skupiać nasze myśli na zabijaniu, cudzołóstwie, kradzieży?

Uważam, że za oczywistymi, negatywnymi stwierdzeniami, jest przekazywana nam wiedza o modlitwie, o tym JAK WZNOSIĆ MODLITWY, aby były one wysłuchiwane. Bo inna funkcja 'Nie'/zakazów, to wzbudzenie ciekawości człowieka. Bo jeśli czegoś nie wolno, to dlaczego?

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org