4free.pl

Genesis

Genesis - stworzenie człowieka

Genesis jest nazwą pierwszej księgi Starego Testamentu, używaną w LXX i Wulgacie, skąd przedostała się do tłumaczeń nowszych. Stąd też tłumaczenia polskie tradycyjnie używają nazwy "Księga Rodzaju". Jest ona przekładem i greckiego terminu Genesis, i hebrajskiego toldot - "rodowód", "początek", "źródło". W tradycji zaś hebrajskiej używa się jako nazwy pierwszego słowa tej księgi Bereszit.

Księga Rodzaju rozdz. 1-3 

stworzenie człowieka 

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org