4free.pl

Genesis

Genesis - stworzenie człowieka

Świat stworzony przez Boga - pierwszy opis stworzenia [Rdz 1,1-31]

  • "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię".

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj się stanie światłość!"

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj powstanie..."

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się..."

  • ... rzekł: "Niechaj Ziemia wyda..."

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj powstaną..."

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj się zaroją..."

  • ... Bóg rzekł: "Niechaj ziemia wyda..."

  • ... rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam."

Oto jak przebiega stworzenie świata i człowieka

Słowo ma Moc Stwórczą: Bóg mówi "Niech się stanie..." i staje się. Tak dzieje się ze światłością, ze sklepieniem w środku wód, z powierzchnią suchą, z roślinnością, z ciałami niebieskimi, z istotami żywymi... Tak Bóg stwarza Świat.

 

Ale z człowiekiem jest inaczej. Człowiek nie staje się! Człowiek zostaje uczyniony! A Bóg nie mówi "uczynię człowieka na Mój obraz"... Bóg rzekł: "uczyńmy człowieka na Nasz obraz". Bóg mówi "uczyńMY człowieka". Czy uzasadnione jest więc twierdzenie, że to nie ON czyni człowieka, ale ONI? Dlaczego Bóg sam nie stwarza człowieka?

 

Druga uwaga - pierwszy opis stwarzania wygląda tak, jakby cały świat już istniał przed swoim istnieniem. Bóg tylko mówi "Niech się stanie" i  już jest. W przypadku stworzenia człowieka widzimy najpierw zamiar, plan stworzenia, a potem jego realizację.

 

"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" = zamierzenie, plan

"Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" = realizacja planu

 

Trzecia uwaga: MY = BÓG

Czy jest wiele osobowych istot, które można określić słowem "Bóg"?

 

Drugi opis stworzenia człowieka

"... wtedy to Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu Ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą." [Rdz 2,7]

Jaki był człowiek

1 opis: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" [Rdz 1,27]. Człowiek był stworzony, aby panować nad ptactwem, roślinami i zwierzętami.

 

2 opis: Tutaj najpierw człowiek jest ulepiony i umieszczony w Edenie, aby go doglądać i uprawiać. Potem Jahwe stwierdza, że "nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam" i stwarza zwierzęta, które mają służyć mu pomocą. Okazuje się jednak, że mężczyzna wszystkie zwierzęta nazywa "istota żywa", ale nie znajduje się "pomoc odpowiednia dla mężczyzny". Bóg więc sprawia, że mężczyzna pogrąża się w głębokim śnie, a wtedy z jednego z jego żeber (z jego boku) stwarza niewiastę.

 

Załóżmy, że 1 opis = 2 opis, że oba opisy mówią o tym samym.

 

Widzimy więc, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, "stworzył mężczyznę i niewiastę". Zatem uzasadnione wydaje się twierdzenie, że Bóg, to nie tylko Ojciec, ale i Matka. Mężczyzna i niewiasta.

 

W pierwszym opisie człowiek jest stworzony, aby PANOWAĆ nad zwierzętami. W drugim opisie zwierzęta są stworzone, aby SŁUŻYĆ człowiekowi. W drugim opisie najpierw jest stworzony człowiek, a potem zwierzęta. Ale gdzieś po drodze okazuje się, że temu stworzonemu człowiekowi czegoś brakuje. Niby jest człowiek, ale jest tylko mężczyzna i wydaje się niepełnowartościową istotą.

 

Czy możemy przyjąć, że o ile w pierwszym opisie stworzenia jest widoczny zamiar i od razu przedstawiony efekt końcowy, o tyle w drugim opisie widać to wszystko co działo się w międzyczasie? Czy możemy przyjąć, że człowiek był stwarzany etapami? Czy możemy przyjąć, że nie od razu Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę? Wydaje się, że tak, gdyż w obu opisach człowiek, jako mężczyzna i niewiasta, był stworzony po stworzeniu zwierząt. Jednak w drugim opisie człowieka widzimy, że istniał jeszcze inny człowiek przed zwierzętami. I nie był to mężczyzna i niewiasta.

PawelRobert 2003

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org