4free.pl

Jezus Ezoteryczny

Jezus Ezoteryczny - narodziny Jezusa

Równocześnie Ewangelie możemy podzielić tak:

Mateusz, Łukasz Ewangelie Jezusowe (początek: opowieści bożonarodzeniowe, narodziny Jezusa);

Marek, Jan Ewangelie Chrystusowe (początek: chrzest Jezusa)

Poprzez taki układ Ewangelii chciano nam powiedzieć, że czym innym jest postać Jezusa, a czym innym jest Chrystus. Wszystkie Ewangelie zaczynają się od narodzin. Jeżeli Mateusz i Łukasz zaczynają się od narodzin, to w konsekwencji od narodzin zaczyna się Marek i Jan.

Narodziny Jezusa

Przy tak ważnym momencie nie można mówić, że być może tak ważne fakty były jednemu znane, a drugiemu nie były. Dlatego, że to była rzecz tak powszechnie znana... – dlatego, że to jest najważniejsza rzecz, narodziny.

Mateusz – cały czas czuć presję, opowieść związana z mordem, rzezią, z ucieczką, jest to coś zupełnie innego niż u Łukasza.

Łukasz – opowieść pasterzy, po narodzeniu wszystko odbywa się zgodnie z rytuałem (obrzezanie, poświęcenie w świątyni). Wszystko odbywa się spokojnie. Małemu Jezusowi znikąd nie zagraża żadne niebezpieczeństwo – jak to wszystko wykonali, to spokojnie wrócili do Galilei do miasta swego Nazaret. Nie ma mowy o jakimś prześladowaniu, że zagraża mu niebezpieczeństwo ze strony Heroda. (nie ma takich faktów jak u Mateusza, nie ma przybycia mędrców..).

Mateusz – Łukasz – dwie różne opowieści

Mędrcy (królowie) – Pasterze

Czy są to sprzeczności, nieścisłości pomiędzy ewangelistami?

O ile można jakoś wytłumaczyć takie różnice w stylu, czy różnice w nastroju, czy różnice „tu jest opowieść królów – tu pasterzy”, o tyle trudniej już jest wytłumaczyć pomijanie takich bardzo dramatycznych czy bardzo ważnych faktów jak mord dzieciątek, czy ucieczka do Egiptu.

Pasterze – dowiedzieli się o narodzinach Jezusa od anioła – mięli kontakt ze światem duchowym, astralnym. Pasterze reprezentują ludzi prostych, o czystych sercach, oczyszczonych ciałach uczuciowych. Ich prowadzi uczucie, serce.

Mędrcy (królowie, magowie) – ich prowadzi gwiazda, wiedza astrologiczna.

Istnieje czasowa różnica pomiędzy obiema tymi opowieściami.

Występują również sprzeczności przestrzenno – geograficzne:

Łukasz – rodzice pochodzili z Nazaretu i udali się do Betlejem, bo był spis ludności, i wrócili do Nazaretu; Mateusz – mowa tylko o Judei i wrócili do Judei.

Interpretacja wydaje się jednoznaczna. Ale gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to pojawił się „problem” genealogii. Mamy dwie różne opowieści, dwie różne tablice genealogiczne rozsądnym wnioskiem byłoby, że mamy dwóch różnych ludzi, dwóch Jezusów!!! (ale zawsze możemy sobie to jakoś wytłumaczyć >> zobacz) .

Tablica genealogiczna Mateusza biegnie od przeszłości do teraźniejszości, od Abrahama przez Dawida – jest to tzw. linia królewska.

Tablica genealogiczna Łukasza biegnie od teraźniejszości do przeszłości,  do Adama, rajskiego praojca – jest to tzw. linia kapłańska.

Ewangelie muszą zaczynać się od narodzin. Ewangelie Marka i Jana dają nam więc sugestię, że jest jeszcze inna osoba – Chrystus. (I nie ma tłumaczenia „a bo Marek to tak zaczął od środka...” – to się zaczęło od początku).

Podsumowując:

Jezus Mateuszowy – stara dusza (jaźń), początek w świecie materialnym, człowiek ziemski o bardzo dojrzałej indywidualności, która wielokrotnie inkarnowała i jest przygotowana do głoszenia prawd duchowych (prorok)

Jezus Łukaszowy – przedfizyczna, rajska dusza, która nigdy wcześniej nie inkarnowała na ziemi – doskonałe ciało uczuciowe.

Chrystus – wcielił się w Jezusa w momencie chrztu nad Jordanem. Po okresie nauczania miał umrzeć na krzyżu. Pochodzi z tak wysokich światów, że Jego zejście na ziemię w Jego naturalnej postaci byłoby niemożliwe dla nas, bo nikt nie wytrzymałby poziomu Jego wibracji. Nie mógł zejść na ziemię i dlatego potrzebne było dla niego ciało fizyczne – żeby mógł wypełnić swoją misję. Ciało fizyczne musiało mieć oczyszczone dwa rodzaje ciał: uczuciowe i mentalne, żeby posiadać mądrość i przekazywać naukę. Nie wystarczyło przygotowanie jednego ciała. Jeden z Jezusów musiał przygotować doskonałe ciało mentalne – musiała to być osoba, która kumuluje w sobie całkowitą mądrość związaną ze sprawami ziemskimi. To jest możliwe tylko wtedy, jeśli będzie to dusza, która wielokrotnie  inkarnowała już na ziemi i poprzez wiele różnych doświadczeń ziemskich taką mądrość posiada.

Drugi z Jezusów musiał posiadać doskonale czyste ciało uczuciowe. Duszy, która wielokrotnie inkarnuje, trudno jest zachować tak czyste ciało uczuciowe, jak było potrzebne Chrystusowi. Czystość i Miłość.

Połączenie – ciało mentalne (chłopiec Mateuszowy) połączyło się z ciałem uczuciowym; mądrość Jezusa Mateuszowego przechodzi do Jezusa Łukaszowego – w ten sposób mamy doskonale przygotowane ciało na przyjęcie Chrystusa.

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.” (Łk 2,46-47).

Oczywiście Jezus Mateuszowy, kiedy opuściła go jaźń, jego ciało fizyczne zaczęło chorować i bardzo szybko umarł. Jego ojciec zmarł już wcześniej, a młodo umarła matka Jezusa Łukaszowego. W ten sposób owdowiała Maria z linii Salomonowej połączyła się z Jezusem z linii Natanowej. Jezus żyje ze swoim rodzonym ojcem i swoją przyrodnią matką.

Jezus Chrystus jest widziany przez ludzi jako człowiek i On ludzi naucza, mówi i pokazuje, że my wszyscy możemy być tak samo doskonali jak On, a nawet tak doskonali jak sam Bóg. On poprzez swoje postępowanie czegoś nas naucza – to o czym Kościół zapomniał – próbuje nam pokazać, że my wszyscy możemy być tacy sami. 

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org