4free.pl

Jezus Ezoteryczny

Jezus Ezoteryczny - tłumaczenie różnic w rodowodach

W przypisach do Ewangelii Łukasza, możemy przeczytać:

"Rodowód Jezusa podany przez Łk, jakkolwiek zewnętrznie  jest rodowodem Józefa, w rzeczywistości jednak jest najprawdopodobniej rodowodem Najświętszej Panny. Jeśli Maryja nie miała braci, a była dziedziczką, to mąż Jej Józef wchodził w prawa i przywileje synowskie w stosunku do Helego, który był jej ojcem."

Z forum www.apologetyka.katolik.pl:

Rodowody wg Mateusza i Łukasza różnią się nieco, co więcej oba są niekompletne nieprzypadkowo, każdy według innej zasady


Wspomniano tu o hipotezie, iż Łukasz podał formalny rodowód Maryi, nie za Józefa. Jest to pogląd ciekawy, jednak został wysunięty dość późno, nadto zawiera sporo ryzykownych założeń.
Natomiast najprawdopodobniej jest tak, iż Łukasz faktycznie podał genealogię naturalną Maryi natomiast formalną Józefa (być może ze względu na to, że nie pisał jak Mateusz dla Żydów, tylko dla greków). Wiąże się to prawem tzw. córek dziedziczących (ustanowionym w Lb 27,3-10 i stosowanym Ezd 2,61 oraz 1 Krn 2,34-36). Taką córką była prawdopodobnie Maryja. Podobnie jak przy lewiracie, gdzie brat biorąc za żonę wdowę po bracie wzbudzał potomstwo swemu bratu (czyli dzieci uważane były za dzieci zmarłego, tak na mocy prawa córek dziedziczących zięć biorący za żonę córkę dziedziczącą był traktowany w rodowodach jako syn teścia. Tak więc Józef, syn Jakuba, wszedł w rodzinę Maryi i stał się synem Jej ojca, Helego. Wersję tę potwierdzają niektórzy ojcowie Kościoła (np. Ambroży).


Mateusz opuszcza trzech przodków : Ochozjasza, Joasa i Amazjasza (Ochozjasz był synem króla Jorama). Dlaczego ? Na podstawie prawa uśmiercenia legalnego. Otóż pochodzili oni z rodu Achaba (wyklętego przez proroka Eliasza). Klątwa była na trzy pokolenia, więc ostatnim wyklętym był Amazjasz, a jego syn, Ozjasz, występuje jako legalny syn Jorama (faktycznie był jego praprawnukiem).


Chciałbym zwrócić tu uwagę, iż u Mateusza poszczególne pokolenia połączone są (także w wypadku Jorama i Ozjasza) słowem oznaczającym mniej-więcej tyle co spłodził (gr.egennesen, hebr. holid) jak więc widać, prawo żydowskie uważało genealogię formalną za geonologię :krwi. Nie przeszkadza to jednak obu ewangelistom zasygnalizować iż Józef nie brał udziału w poczęciu Jezusa (Mateusz czyni to wymieniając w zakończeniu rodowodu wbrew zwyczajom Maryję i to w kontekście Mt 1,16 Jakub miał syna Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus [zwany] Mesjaszem, za Łukasz umieszcza wprost stwierdzenie o Jezusie Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego[...] Łk 23b)

zobacz całą dyskusję >>

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org