4free.pl

Kazanie na Górze - Wewnętrzna Droga do Królestwa Bożego

Kazanie na Górze - Dzieci Boga

Jezus mówi o sobie, że jest Synem Bożym, ale jednocześnie nas nazywa Dziećmi Boga. Ale, niestety, my nie mamy poczucia bycia dziećmi. Jeśli w pełni sobie uzmysłowimy, co to znaczy być Dzieckiem Boga, to zdamy sobie sprawę z tego, że to nas stawia w wyjątkowej sytuacji. Każdy może sobie przemyśleć jak normalni rodzice postępują względem swoich dzieci, a potem odnieść to do Boga. Czego my mamy prawo nie tylko chcieć, ale nawet domagać się.

Jezus mówi cały czas, że jest Synem Bożym, że przyszedł od Ojca, który jest Bogiem, „Zstąpiłem z Nieba nie po to, aby pełnić swoją wole, ale wolę Tego, który mnie posłał”. Posłannik nie przyszedł głosić swojej nauki, nie mówi, że jest Bogiem. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi – „Ojcze nasz…"

"Bądźcie tedy wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" – możemy się równać nie tylko z Jezusem, ale i z Bogiem, możemy być tak doskonali jak On. Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, i Jezus jest Jego Synem i my jesteśmy Jego dziećmi, to dlaczego nie możemy mieć takiej mocy jak Jezus? Niestety Kościół tak to skierował, że myślenie w takich kategoriach, chęć równana się z Jezusem, jest pychą i grzechem. A to jest zupełne wypaczenie tego, o co tak naprawdę chodziło Jezusowi. W ten sposób Kościół buduje w nas poczucie winy.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org