4free.pl

Kazanie na Górze - Wewnętrzna Droga do Królestwa Bożego

Kazanie na Górze - Postępowanie

Prawo

– Jezus nie odcina się od Prawa Mojżeszowego. Faryzeusze zawsze zarzucali mu, że nie trzyma się Prawa, ale On mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mat. 5,17).

Jak mamy postępować

Często zwraca się uwagę na to, co mamy robić, ale czasami trudno nam to przyjąć. Nie rozumiemy tego, ale jeśliby dokładniej wyjaśnić dlaczego mamy to robić, wtedy staje się to łatwiejsze do przyjęcia.

"A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na brata swego, podlega sądowi. (...) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz" (Mat. 5, 22-26).

Dlaczego Jezus kładzie tak wielki nacisk na to, żeby pogodzić się ze swoim bratem?

Przynosimy dar przed ołtarz, ale jesteśmy skłóceni z kimś. Jezus mówi: ten dar zostaw i najpierw idź i pojednaj się z bratem, potem dopiero ofiaruj swój dar. Dlatego, że dar nie ma znaczenia – on nas nie oczyści.

"Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze(...)" - dopóki jest z nim jakiś związek, dopóki nie umrze, dopóki masz jeszcze okazję. Nasze postępowanie podlega prawu karmy. Nas może dziwić, czy Jezus mówił o karmie czy nie, ale ten fragment w ezoteryzmie jest interpretowany jednoznacznie. Jeżeli mamy jakiegoś przeciwnika, jeżeli ciągle jesteśmy z kimś skłóceni, to nie spłacamy naszej karmy. Ona ciągle jest. I w następnym wcieleniu mój brat jest tą osobą, której ja nabruździłem w poprzednim i tak w kółko. Lepiej ten dług spłacić teraz. Jeżeli ktoś umiera, to najgorsze jest to, że nie mamy już okazji zrobić czegoś w stosunku do niego.

Jezus z jednej strony pokazuje nam potęgę myśli, a z drugiej strony to, że nie jesteśmy doskonali, ale to nie może być powodem do popadania w jakieś poczucie winy.

Każdy, kto daje rozwód żonie – przymusza ją do nierządu. A kto by pojął za żonę rozwiedzioną – popełnia z nią cudzołóstwo.

 

Przysięga

„A Ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie (…). (…) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Jeżeli dwoje ludzi nie dochowa sobie przysięgi w tym życiu, to kiedyś musi jej dochować. Czyli będą z sobą związywani i dopiero wtedy poznaje się moc przysięgi.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org