4free.pl

Kalendarz Majów - Tzolkin - 2012

Czy należy obawiać się ROKU 2012?

Kalendarz Majow 2012Rok 2012 domyka szereg cykli kosmicznych: 26 lat, 26 000 i 104 000 lat. Co to oznacza dla ludzkości?

Otóż oznacza to zakończenie pewnego etapu ewolucji Ziemi, jej historii i specyficznego sposobu funkcjonowania. 2012 wyznacza jednak również  początek kolejnej ery, datowany dokładnie na 21.12.2012r. Wtedy to ma nastąpić kwantowy skok w świadomości ludzkiej – „siedmiomilowy krok” ewolucji ludzkości, która zsynchronizuje swoje wibracje z wibracją bezwarunkowej miłości.

 

To na tej, pochodzącej wprost z Źródła, energii i idącej za nią wolnej woli, będzie opierać się ludzka świadomość – jej uczucia, myśli i czyny. Z poziomu bezwarunkowej miłości każda istota jest wartością samą w sobie, godną miłości za sam fakt swojego istnienia, żyjącą w poczuciu jedności – z planetą, jej mieszkańcami, Źródłem i całym Wszechświatem. Stan ten niweluje jednocześnie potrzebę dominacji, manipulacji. W takiej rzeczywistości nie ma więc miejsca na agresję, przemoc czy wykorzystywanie innych. Nikt nie łamie prawa wolnej woli ale ich wola również nie może być zamachem na wolność innej jednostki.

 

Tak ma wyglądać Ziemia  po roku 2012. Jak wiele dzieli nas od tego obecnie? Zbyt wiele: głód, wojny, władza pieniądza, globalna manipulacja na niewyobrażalną skalę, łamanie podstawowych praw człowieka. Jeżeli do tej listy dodamy bezlitosne wykorzystywanie zasobów Ziemi i niszczenie jej środowiska naturalnego, obraz całości jest dość posępny.

 

Aby więc Ziemia mogła osiągnąć wibracje bezwarunkowej miłości, czeka ją i nas – jej mieszkańców – szereg przemian, procesów transformacji i transmutacji oraz uzdrowienia. Mają one doprowadzić ludzi do przebudzenia, oczyszczenia własnego ciała fizycznego i ciał subtelnych z urazów, krzywd, poczucia winy, nienawiści, lęku i innych emocji, myśli, stanów, które blokują świadomość i płynące z niej stwórcze moce.

 

Czy należy się tego obawiać?

 

Możemy się spodziewać, że nasze operatywne ego będzie usiłowało podtrzymać obecny stan. I choć jego działania są skazane na niepowodzenie, mogą być źródłem wielu napięć, nieprzyjemnych i bolesnych doświadczeń. Im bliżej nasza świadomość będzie świadomości ego (zatem dalej świadomości świetlanej), tym bardziej gwałtowne czy wręcz drastyczne będą przemiany. Im większy opór – tym większa siła zostanie zaangażowana do obalenia starych struktur mentalnych i emocjonalnych.

Niektórzy z nas mogą odnieść wrażenie, że oto nadchodzi koniec świata. I w zasadzie nie pomylą się – nadchodzi koniec świata iluzji, ale i początek świata prawdy. Nie ma to jednak nic wspólnego z końcem świata, jakim zazwyczaj nas straszono – globalna katastrofa i zagłada gatunku homo sapiens.

Jeszcze do niedawna istniało ryzyko fiaska programu uzdrowienia. Teraz jednak coraz bardziej prawdopodobna jest wersja o globalnym budzeniu się ludzkiej świadomości i podniesieniu wibracji naszych ciał fizycznych do wymiaru czwartego i wyższych. Już obecnie widać jak wielu ludzi budzi się z odrętwienia i zaczyna podążać ścieżką światła.

 

Nie zwalnia nas to jednak z jednostkowej, indywidualnej odpowiedzialności pojedynczego człowieka za wynik tej przemiany.

 

KAŻDY Z NAS, KAŻDEGO DNIA, DOŚWIADCZAJĄC WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY, PRACUJE NAD POZIOMEM ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI !!

 

www.samopoznanie.org - Kalendarz Majów 2012

Może się to odbywać „pod naciskiem” programu Czasu (program uzdrowienia planety), ale może być aktem naszej woli, świadomym i celowym. To zależy tylko od nas.

   

Pomocny w pracy nad sobą z pewnością okaże się Kalendarz Majów. Dlatego na naszej stronie umieściliśmy zegar odliczający czas do skoku kwantowego świadomości w 2012 r oraz planszę z aktualnym kinem dnia.

Aneta Koliczkowska

czerwiec 2003r.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org