4free.pl

Dekalog

Kalendarz Majów

Jakość czasu - TZOLKIN

www.Samopoznanie.org - Tzolkin - Jakość CzasuCzas.

 

Minuta. Godzina. Rok. Dzień. Miesiąc…

 

Sekundy przelatują przez nasze życie, jak ziarenka piasku w klepsydrze.

 

Czas płynie, biegnie… wolniej lub szybciej. Czasem wydaje się, że stoi w miejscu. Jesteś teraz między tym, co było, a tym, co będzie…

 

 Dość dobrze nauczyliśmy się odmierzać czas. Ileś czasu mija nam na pracy, ileś czasu poświęcamy na przyjemności, ileś na sen, teraz od iluś minut czytasz te słowa…  

  

Ale oprócz tego ilościowego postrzegania czasu jest jeszcze drugie, o wiele mniej zauważane, uświadamiane. W mowie potocznej kryje się za słowami typu „to dobry czas na…”, albo „to zły moment na…” itp. Czas bywa więc postrzegany również jakościowo.

JAKOŚĆ CZASU. Co to jest?

Z reguły mówi się o jakości w odniesieniu do produktów. Coś jest wysokiej jakości, albo niskiej, jest dobre albo złe, gorsze, albo lepsze… ale czas? Czy coś, czego nie widać, też takie może być?

 

„Dobry czas na czytanie” – oznacza, że czas w tym konkretnym momencie ma taką właśnie jakość. Jest dobry na czytanie. Równocześnie  może być zły na rozwiązywanie krzyżówek. Zauważ, że jakość tego czasu odnosi się do konkretnej czynności, do konkretnego działania. Nie mówisz, że czas jest „dobry/zły” sam w sobie – zawsze w kontekście czynności, działania. Jednym słowem, jakość czasu określa przewidywaną jakość skutku działania.

 

Ale to nie wszystko. Oprócz odniesienia jakości czasu do działania postrzegamy to działanie zawsze z punktu widzenia podmiotu działania. Czyli „czas dobry na czytanie” jest teraz dla ciebie, ale wcale nie musi być taki dla mnie.

 

Skąd wiemy, jaką jakość ma czas? Najczęściej określamy to intuicyjnie. Po prostu czujemy, że teraz jest dobry czas na to, a mniej dobry na coś innego.

Co jakość czasu ma wspólnego z kalendarzem?

 

Z kalendarzem, którego większość z nas używa na co dzień – nic. Przeciętny zjadacz chleba używa tylko „spisu dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące oraz z oznaczeniem dni świątecznych”. Jest to kalendarz oparty na cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca, tzw. kalendarz słoneczny. Pierwowzorem kalendarza słonecznego był kalendarz egipski, w którym rok składał się z 12 miesięcy po 30 dni i 5 dni dodatkowych na końcu (360+5). 

Jak ma się czas do Kalendarza Majów?

Ilość czasu Majowie odmierzali kalendarzem Haab oraz tzw. Countdown. Rok składał się z 18 miesięcy po 20 dni i 5 dni dodatkowych (360+5). Countdown, to nazwa nadana współcześnie na określenie bezwzględnego odliczania czasu (więcej na ten temat w poprzednich artykułach). Natomiast jakość czasu Majowie określali za pomocą kalendarza Tzolkin.

Wcześniej mówiliśmy o jakości w skali „dobry/zły”. Co to znaczy, że Tzolkin wskazuje jakość czasu?

Pozwól, że pokażę Ci najpierw pewien obraz. Zobacz jak jest strojony fortepian. Kolejne struny są tak naciągane, aby częstotliwość ich drgań była zgodna z wzorcową częstotliwością kamertonu. Kiedy struna ma taką częstotliwość, to jej wibracje powodują wibracje kamertonu. To jest zasada rezonansu.

Tzolkin to właśnie taki fortepian. Ma 20 strun, a z każdej struny możesz usłyszeć 13 dźwięków. W sumie daje to 260 różnych wibracji. Gdzie jest kamerton? Kamerton to TY! Jakość jest zapisana w Tobie. Zawsze reagujesz na jakość czasu. Tzolkin określa wibrację – ludzie na nią reagują. W ciągu dnia  mogą ci się przydarzać różne zdarzenia, różne uczucia, różne myśli, które określisz gdzieś między dobre/złe. Ich zadaniem jest pomóc Ci w realizacji „programu” Twojego Życia. Jeśli idziesz we właściwym kierunku, w Twoim życiu panuje harmonia. Jeśli zbaczasz – pojawia się dysonans. To są tylko komunikaty, informacje zwrotne – Ty masz wiedzieć czego dotyczą… i skorygować swoją życiową ścieżkę, albo wejść w nią mocniej.

Jak widzisz Kalendarz Tzolkin jest głęboko indywidualnym kalendarzem. Każdy z nas urodził się w pewnej jakości czasu. Każdy z nas kroczy przez życie ze swoim własnym bagażem doświadczeń, wzorców zachowań, przekonań. To sprawia, że każdy podejmuje swoje własne decyzje, nosi w sobie własne jakości. Znając jakość czasu wiesz jakie struny ciebie są poruszane.

 

Na początku obserwujesz co dzieje się w Twoim życiu. Szybko uczysz się przewidywać, kiedy mogą pojawić się kolejne informacje poruszające te same struny. Patrząc w swoją przeszłość dowiesz się czego możesz spodziewać się w przyszłości… a wszystko po to, aby być w pełni sobą.

 

Czy to jest realne?

Ty mi powiedz – ja już wiem.

Paweł Robert Stań

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org