4free.pl

Ojcze nasz i znaczenie ezoteryczne

"Ojcze nasz i znaczenie ezoteryczne"

„Ojcze nasz...”

- wielka duchowa pomoc, jaką nam przekazał Jezus, aby nas nie zostawić samym sobie, tylko jako konkretna pomoc do duchowego rozwoju.

- Formuła ezoteryczna, której zadaniem jest wznoszenie się stopniowo do Boga i oczyszczanie wszystkich naszych ciał.

MOC MODLITWY zależy od intencji i zrozumienia z jakim ją wymawiamy. Im mniej egoizmu, tym intencja czystsza.

Jeśli już mamy się modlić, to nie publicznie (podbudowywanie naszego ego – do pychy), ale w skrytości i wszystko wdrażać w życie. Wszystko do nas wraca.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – ciało fizyczne.

„I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – ciało eteryczne

„I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” – ciało astralne; odsunąć od nas niskie pobudki i pragnienia

„Ale nas zbaw ode złego” – ciało mentalne; rozróżnianie dobra od zła, „przejawianie złych myśli” – łączenie się z niższą naturą.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org