4free.pl

Ojcze nasz i huna

Ojcze nasz i huna (wg M.F. Long)

W "Ojcze nasz..." M.F.Long dostrzega wzór, z wymieniem części składowych potrzebnych do sformułowania modlitwy oraz kroki, jakie należy poczynić. „Ojcze nasz” nie jest więc modlitwą samą w sobie, ale jest przekazem ogólnego sposobu wznoszenia modlitw.

„Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako i w niebie tak i na ziemi”. "Wyższa Jaźni pozwól mi się z tobą skontaktować i dać Ci manę, żebyś mogła urzeczywistnić na ziemskim planie moje obrazy ukształtowanych myśli, jak są one obecnie rzeczywistością na poziomie form nasienia, wzorów myśli – tam, gdzie się znajdujesz.”.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. "Chleb życia” – mana przesyłana od Niższego Ja i wracająca od Wyższego Ja, błogosławiony pokarm. Pomoc, prowadzenie i obrona, którą tylko Wyższe Ja może nam zapewnić i tylko w tym wypadku, gdy będzie miało pełne znaczenie w życiu człowieka. Niższą manę Wyższe Ja musi otrzymywać codziennie w modlitwie, o ile ma ona działać na planie fizycznym.

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”."Chybienie celu” – jeżeli nie udało się nawiązać pełnego kontaktu z Wyższym Ja i utworzyć prawidłowej modlitwy w powodu innego rodzaju grzechy (kompleksy, niezracjonalizowane wspomnienia). Otrzymamy pomoc, żeby się ich pozbyć („przebaczenie”), o ile pomożemy innym uwolnić się od tego.

„I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na wieki. Amen." Nie dopuść do tego, żeby się nić Aka rozluźniła, nie pozwól, żebyśmy wpadli w pętlę, gdyż wiemy, że jesteś dobry, doskonały i wspaniały, i że zawsze takim pozostaniesz.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org