Adwentyści - Adwentyści Dnia Siódmego - Nasza Misja - Nabożeństwo

Adwentyści

 

Adwentyści to ogólna nazwa wspólnot millenarystycznych (millenaryzm) wyrosłych z ruchu tzw. drugiego adwentu, którego inicjatorem był amerykański kaznodzieja W. Miller (1782-1849), głoszący od 1833 bliskie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 1844 wobec niespełnienia się tych proroctw, ok. 100 tys. jego zwolenników podzieliło się na kilka ugrupowań.

Główny nurt reprezentowali początkowo Evangelical Adventists, skupieni wokół W. Millera i dawnego kierownictwa ruchu (od 1858 American Millenial Association, obecnie podzieleni na Advent Christian i Life and Advent Union, liczące ponad 30 tys. wyznawców).

Najliczniejsi stali się jednak wkrótce Adwentyści Dnia Siódmego (dalej: A.D.S.).

Podstawę doktryny stanowiły pisma E.G. White (1827-1915), utrwalające m.in. jej wizje uznane za przejaw charyzmatu profetycznego. Prócz niej do głównych postaci ruchu należeli H. Edson (1806-82), J. Bates (1792-1872), J. White (1821-81). A.D.S.

Za jedyne źródło objawienia uważają Biblię, świętują sobotę zamiast niedzieli, wierzą w Trójcę Św. Nie uznają nieśmiertelności duszy oraz istnienia piekła i czyśćca. Głoszą wskrzeszenie sprawiedliwych przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa (mają je zapowiedzieć "znaki czasu"), wspólne z Nim 1000-letnie królowanie w niebie, poprzedzające Sąd Ostateczny, w wyniku ktorego zmartwychwstali niesprawiedliwi i szatani zostaną unicestwieni przez ogień, a odnowiona Ziemia stanie się ojczyzną zbawionych.

Praktykują chrzest przez zanurzenie, Wieczerzę Pańską pod 2 postaciami i tzw. obrzęd pokory - umywanie nóg; rangę obrzędu nadają też m.in. małżeństwu, namaszczeniu chorych, pogrzebom. Zalecają dążenie do doskonałości moralnej i troskę o zdrowie, czemu służy zakaz używania alkoholu, tytoniu, narkotyków. Doktrynę A.D.S. ujednolicono 1848 w wyniku kilku konferencji teologicznych 1860 przyjęli obecną nazwę. Od 1864 działają w Europie (w Polsce od 1888), od 1885 w Australii, od 1887 w Afryce i Azji, od 1890 w Ameryce Łacińskiej. Jest ich ok. 3 mln.

 

Adwentyści - Adwentyści Dnia Siódmego - Nasza Misja - Nabożeństwo

<< Religie, wyznania, sekty - menu