4free.pl

Krotki Kurs Indoktrynacji

Krótki Kurs Indoktrynacji

Kurs będzie naprawdę krótki. Zanim przejdziemy do konkretów musimy uświadomić sobie, czym jest indoktrynacja i po co nam ten kurs.

1. Indoktrynacja (z angielskiego indoctrination – uświadamianie, wpajanie przekonań) oznacza proces systematycznego i zorganizowanego wpajania określonych idei. Indoktrynacja była stosowana zawsze i wszędzie tam, gdzie istniał podział społeczny na warstwy rządzące i rządzone. Jest to więc narzędzie każdej grupy politycznej czy religijnej stojącej (lub zamierzającej stać) u władzy.

2. Jak bardzo warto czytać dalej? Bardzo, jeśli chcesz stać u władzy. I jeszcze bardziej warto, jeśli chcesz żyć świadomie i świadomie decydować o swoich przekonaniach i ocenach. Nie łudź się - podlegasz indoktrynacji od urodzenia.

3. Oddziaływanie rządzących na rządzonych z punktu widzenia praw społecznych, wydaje się normalne. Ale czy jest korzystne dla Ciebie, niezależnej i odpowiedzialnej jednostki? Ktoś, kto rządzi, narzuca innym swój sposób myślenia i swój sposób interpretacji rzeczywistości. Ty masz tylko przyjąć go jako własny. A wszystko po to, aby rządzący mogli realizować własną politykę.

Indoktrynacja, to wpojenie Ci jakiejś idei.

JAK PRZEBIEGA INDOKTRYNACJA?

  1. Jest ktoś, kto ma dokładnie uświadomioną ideę.
  2. Ten ktoś nie liczy się z Twoim zdaniem na temat przekazywanej Ci idei.
  3. To, czy ty posiadasz jakąś ideę, jest całkowicie nieistotne.

CZŁOWIEK INDOKTRYNOWANY ZOSTAJE Z GÓRY POZBAWIONY PRAWA DO WŁASNEJ WOLI I WŁASNEGO OSĄDU RZECZYWISTOŚCI. Z góry też zostaje założona jego gotowość do wyparcia się posiadanych przez niego idei na rzecz tych, które mają być mu wpojone.

OSTATECZNYM CELEM INDOKTRYNACJI jest sterowanie sposobem, w jaki indywidualny człowiek odbiera i ocenia otaczającą go rzeczywistość społeczną. Z punktu widzenia osoby indoktrynowanej będą to jej podstawowe przekonania, wierzenia i poglądy. Z punktu widzenia grupy indoktrynującej będzie to doktryna.

No ale przecież nikt Ci nie może wmówić TWOICH poglądów. Twoje poglądy można w procesie indoktrynacji zmienić, przekształcić, wyrugować, ale nie można Ci twoich poglądów wmówić! Można natomiast za pomocą indoktrynacji sprawić, iż PEWNE POGLĄDY PRZYJMIESZ  JAKO  WŁASNE!

Na tym właśnie polega istota indoktrynacji. Dzięki odpowiednim działaniom na podświadomość, dzięki pewnym strategiom językowym indoktryner wpływa na umysł i osąd człowieka tak, by ON SAM formułował wygodne dla indoktrynera poglądy.

Indoktrynacja jest więc świadomym działaniem nie liczącym się z wewnętrzną wolnością człowieka. Ingeruje w wewnętrzny system wartości i przekształca go tak, by człowiek interpretował i oceniał rzeczywistość zgodnie z czyimś z góry ustalonym planem.

W konsekwencji działania człowieka zindoktrynowanego stają się nie tylko przewidywalne, ale i sterowalne. A to godzi w wolność i niezależność człowieka.

4. Gdy z Twoich ust pada jakaś opinia uważasz zapewne, że jest to Twój własny sąd. Zauważ jednak, że istota indoktrynacji polega właśnie na tym, żeby za własne uznawać sądy i opinie z góry ustalone przez kogoś innego.

Jak zatem powstaje NASZA OPINIA?

a) Najpierw dociera do Ciebie informacja - z reguły przez środki masowego przekazu.

Wydajesz sąd w oparciu o taką informację, jaka jest Ci aktualnie dostępna.

b) Masz swój wewnętrzny system wartości.
c) Oceniasz informację w oparciu o własny system wartości.

To jest stan idealny.
No ale przecież celem indoktrynera jest taka ingerencja w Twój proces myślenia, byś wydawał sądy zgodne z jego wolą i nie zdawał sobie z tego sprawy. Indoktrynacja oddziaływuje więc na każdy z tych trzech elementów - manipuluje przekazem informacyjnym, wpływa na Twój wewnętrzny system wartości, a jej celem jest zawsze wydawana przez Ciebie OCENA zjawisk.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org