Azrakici

 

Azrakici - skrajny odłam sekty Charydżytów, nazwany od nazwiska przywódcy Nafi ibn al.-Azraka .

On to w drugiej połowie VII wieku wystąpił z tezą, że wszyscy muzułmanie usposobieni pokojowo są odstępcami i powinni być wymordowani razem z rodzinami.

Po ogłoszeniu tej tezy u Charadżystów nastąpił rozłam. Azrak ze swymi wyznawcami opuścił Basrę, i wprowadzając w czyn słowa mistrza fanatycy mordowali wszystkich którzy nie chcieli uznać ich sekty.

Przez 30 lat walczono z Azrakitami.

Azrak zginął w walce, a po jego śmierci jego miejsce zajął poeta - wojownik Katari ibn al.-Fudża z plemienia Tamim.

Azrakici zostali wyparci do Kermanu i w latach 698 - 699 całkowicie rozgromieni. Po śmierci Katariego który zginął w walce sekta przestała istnieć.

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu