Wiara Baha'i - Wspólnota Bahaicka - Nauki - Historia

Co to jest wiara Baha'i ?

 

Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk Wiary Baha'i, to słowem tym jest jedność. Jedność jest we wszystkich przejawach życia, od nauk o Bogu do zasad współżycia społecznego.

Wiara Baha'i uczy, że prawda religijna jest postępowa a nie ostateczna. Bóg nazywany przez ludzi różnymi imionami - prowadzi ludzkość za pośrednictwem szeregu Uniwersalnych Nauczycieli, którzy kolejno objawiali swoją misję zgodnie z potrzebami czasu i miejsc, w których nauczali.

Posłańcy ci - zwani także Prorokami - przynosili nowe nauki, które z biegiem czasu dały podwaliny nowych cywilizacji.
Należą do Nich wielcy Założyciele religii świata tacy jak Kriszna, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Chrystus czy Mahomet.
Bahaici uznają także dwóch nowych Nauczycieli - Baba i Baha'u'llaha, którzy pojawili się w XIX wieku w Iranie.

Bahaici wierzą, że Baha'u'llah, założyciel Wiary Baha'i, jest najnowszym z tych nauczycieli, którzy się pojawili, i że jego celem jest przełamanie barier dzielących narody oraz ustanowienie wspólnoty ludzkości.
W sferze religii Pisma Wiary Baha'i głoszą, że celem religii jest wspieranie harmonii i jedności, i że jeśli staje się ona źródłem nienawiści i podziału, to lepiej, żeby w ogóle nie było żadnej religii. Boscy Posłańcy zawsze głosili te same duchowe i moralne prawdy. Społeczne prawa i zasady, jakie zalecali, były jednak dostosowane do warunków epoki i kultury, w której żyli ich wyznawcy.

 

Wiara Baha'i - Wspólnota Bahaicka - Nauki - Historia

<< Religie, wyznania, sekty - menu