Kościół Baptystyczny

 

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat.

Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii.
Baptyści wystąpili wtedy z tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:

 • rozdział Kościoła od państwa,
 • wolność sumienia i wyznania dla wszystkich,
 • wzajemna tolerancja religijna.

Prześladowani za swe "wywrotowe" poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach - Rhode Island.
Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju - pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach są baptyści czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.

 

Skąd nazwa "baptyści"?

 

"Baptyści" (z j. greckiego "chrzciciele") to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny - niejako "z urodzenia". Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.
 

Bardziej znani baptyści

 • John Bunyan - XVII- wieczny klasyk literatury angielskiej;
 • Charles Spurgeon - uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii;
 • Billy Graham - najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku;
 • Martin Luther King - działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla;
 • J. D. Rockefeller - przemysłowiec i filantrop;
 • Hary Truman - były prezydent Stanów Zjednoczonych;
 • Jimmy Carter - były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju;
 • Josh McDowell - uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek;

Podstawowe Zasady Wiary

 

 1. Wierzymy, że Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.
 2. Wierzymy, że istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem; Ojciec, Syn i Duch Święty.
 3. Wierzymy, że Jezus Chrystus przez swą Śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i Śmierci ciążące nad światem.
 4. Wierzymy, że Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.
 5. Wierzymy, że tylko ten, kto upamięta się i odwróci od grzechu, a zwróci wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.
 6. Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.

Baptyści odrzucają istnienie:

 • "Świętych miejsc" - Kościół jest tam, gdzie w danej chwili wierzący w Chrystusa zbierają się, by go wielbić; nie jest budowlą, lecz społecznością.
   
 • "Świętego czasu" - Boga należy czcić zawsze i wszędzie, całym swoim życiem - a nie od święta.
   
 • "Świętej kasty" - w Nowym Testamencie wszyscy chrześcijanie nazywani są kapłanami, gdyż jako oczyszczeni krwią Chrystusa mają wolny dostęp do tronu Boga, nie potrzebując żadnych pośredników.
   
 • "Świętych rytuałów" - jedynie biblijne sakramenty: chrzest i komunia, mają wartość o tyle tylko, o ile wyrażają istniejącą rzeczywistość duchową, tj. przyłączenie i udział w społeczności z Bogiem - same przez się nie są w stanie nic dać.

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu