Badacze Pisma Świętego

 

Niezależna chrześcijańska organizacja wyznaniowa. Wywodzi się z The Watch Tower Bible and Tract Society z siedzibą w Pittsburghu, potem w Nowym Jorku - stowarzyszenia założonego w 1888 przez Ch.T. Russella (1852-1916), stąd nazywa się ich russelitami.

Po jego śmierci stowarzyszenie uległo rozłamom na wiele części, z których w Polsce działają m.in.:

Świadkowie Jehowy, (wyodrębnili się z niej w 1931)
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego,
Związek Badaczy Biblii,
Stolica Apostolska w Jezusie Chrystusie,
Świecki Misyjny Ruch "Epifania".

Od 1913 działa pod nazwą International Bible Students Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego), z siedzibą w Londynie.

Za jedyne źródło objawienia Badacze Pisma Świętego uznają Biblię.
Przeczą istnieniu Trójcy Świętej (antytrynitaryzm), twierdząc, że Duch Święty jest Bożą energią, a Logos (Syn Boży) stworzonym przez Boga najwyższym aniołem, który z kolei stworzył świat. Jego miejsce zajął w chwili wcielenia Jezus Chrystus, który w chwili chrztu w Jordanie stał się Pomazańcem Bożym. Unicestwiony przez śmierć na krzyżu, został wskrzeszony przez Jehowę (tak Badacze Pisma Świętego odczytują tetragram JHWH).

Dzieje ludzkości od śmierci Jezusa Chrystusa Badacze Pisma Świętego dzielą na 7 okresów wyznaczanych przez działalność:

 1. Pawła z Tarsu,
   
 2. Jana Ewangelisty,
   
 3. Ariusza,
   
 4. P. Valdčs,
   
 5. J. Wiklifa,
   
 6. M. Lutra
   
 7. i Russella.
   

Wg Badaczy Pisma Świętego w 1874 Jezus Chrystus zstąpił niewidzialnie na ziemię, zakładając 1000-letnie królestwo, na którym zakończy się historia świata (tzw. chiliazm). Zbawienie - obok niewielkiej grup wybranych ("małe stado") tworzących tzw. Boży rząd - osiągną też ci, którzy szli w ślady Jezusa.

Znakiem przyjęcia do wspólnoty Badaczy Pisma Świętego jest chrzest przez zanurzenie. Wyznawców obowiązuje m.in. wypełnianie przykazań, abstynencja obejmująca alkohol i tytoń, nieangażowanie się w politykę.
Winni aktywnie głosić swoją wiarę.

W Polsce Badacze Pisma Świętego działają od 1905r.
W 1913 powołano w Warszawie Towarzystwo Badaczy Pisma Świętego, w 1921 - Reprezentację Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego.
W 1924 nastąpił rozłam na Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego w Piotrze z siedzibą w Łodzi i Polskich Badaczy Pisma Świętego na emigracji (istnieje do dziś).

Obecnie w Polsce działają: Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (siedziba w Bydgoszczy), Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego (siedziba w Krakowie), Stolica Apostolska w Jezusie Chrystusie (siedziba w Chorzowie).

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu