Christianie

 

Sekta międzynarodowa, działająca nielegalnie. Liderami oddziału w Polsce są: Austriak Gotfiryd Preih oraz Polka Bogusława Podbielska.

Christianie są jedną z wielu grup opierających swoją naukę na ,, jedynie prawdziwej " interpretacji ,, Biblii". Jej członkowie twierdzą, że są "prawdziwymi chrześcijanami".

Sekta mimo małej liczebności ( ok. 150 - 200 osób ) jest bardzo operatywna i skupia swoją działalność przede wszystkim w dużych miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Łódź. Jej członkowie dużo podróżują (również za granicę Polski) samochodami przystosowanymi do spania i mieszkania.

W grupie obowiązuje wspólnota materialna jak u pierwszych chrześcijan. Nowi członkowie są traktowani bardzo gościnnie, ale później nakłania się ich do odwiedzania swoich domów rodzinnych i zabierania z nich cenniejszych przedmiotów (sprzęt turystyczny, komputerowy, biżuteria itp.).

 

Stosunek Christian do dzieci

 

Naczelne przykazanie sekty brzmi:

"Kto opuści matkę i ojca swego, będzie podwójnie wynagrodzony". W związku z powyższym grupa nie tylko głosi zasady wychowania dzieci poza środowiskiem rodzinnym, ale wyspecjalizowała się również w uprowadzeniach małoletnich. Przykładowo liderka sekty Bogusława Podbielska (notabene z wykształcenia pedagog) w czerwcu 1992 roku została skazana za uprowadzenie dwóch nieletnich dziewcząt.

UWAGA: Christian nie należy mylić z Braćmi Polskimi "Chrystianie"

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu