Chrystadelfianie - Prawdy, które przyjmują - Doktryny, które odrzucają - Ciekawostki

Bracia w Chrystusie - Chrystadelfianie

 

Tworzą oni międzynarodową społeczność, która swoje wierzenia opiera jedynie na Słowie Bożym - Biblii. Chrześcijańska nadzieja Królestwa Bożego, chrzest w imię Jezusa, wspólnota chleba i wina sprawiają, że jesteśmy jedną duchową rodziną.

Chrystadelfianie nie tworzą scentralizowanej organizacji i nie dzielą wyznawców na laikat i duchowieństwo zgodnie ze słowami Chrystusa: "... jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi" (Mat. 23,8).

Zbawienie jest szansą daną każdemu człowiekowi. Nie zależy ono od organizacji do której przynależymy, nie zależy od ludzi, których uważamy za swój autorytet. Nikomu nie możemy zlecić troski o nasze zbawienie, nikomu nie możemy za nie zapłacić. Jeśli traktujesz swoją religię poważnie, upewnij się czy Twoje wierzenia pochodzą z Biblii, czy też są wynikiem kompilacyjnych zabiegów ludzi łączących elementy filozofii i wierzeń różnych kultur.

 

Chrystadelfianie - Prawdy, które przyjmują - Doktryny, które odrzucają - Ciekawostki

<< Religie, wyznania, sekty - menu