Filiponi

 

Filipowcy, filiponi, byli zwani także staropomorcami.

Sekta religijna założona przez Filipa, który wyprowadził z monastyru nad Wygą część braci, przeciwnych narzuconemu przez carycę Annę obowiązku modlitwy za panującego.

Powstała w latach trzydziestych XVIII w.

Przy próbach interwencji władz w życie sekty (za panowania Katarzyny II), palili się żywcem wraz z klasztorem. Taką śmiercią zginął założyciel Filip w 1773.

Filipowcy odrzucają większość sakramentów.

Czczą obrazy ale tylko przez siebie malowane.

Odmawiają przysięgi i służby wojskowej.

Wierzą w życie pozagrobowe oraz nagrody i kary wieczne.

Za najwyższą cnotę uważają męczeństwo za wiarę ("chrzest z ognia"). Przy próbie jakiegokolwiek wkraczania władz świeckich lub Cerkwi w ich życie wewnętrzne popełniają samobójstwa przez podpalenie, głodówkę lub zakopywanie się żywcem do ziemi.

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu