Hare Kryszna - Filozofia - Prawdziwa tożsamość - Praktyki religijne - Główne święta

Hare Kryszna

 

Ruch Hare Kryszna jest międzynarodową organizacją religijną reprezentującą starożytną, monoteistyczną tradycję duchową Indii - waisznawizm.
Waisznawizm jest powszechnie szanowany w Indiach jako oryginalna ścieżka hinduistyczna ucząca oddania i miłości do Osobowego Boga, Kryszny (lub Wisznu). W samych Indiach żyje ponad 250 mln wyznawców Kryszny. Tradycja Waisznawizmu sięga wielu tysięcy lat i opiera się na objawionych księgach hinduizmu, zwanych Wedami, takich jak Bhagawad-gita i Śrimad-Bhagawatam.

Pięćset lat temu Najwyższy Pan, Kryszna pojawił się jako Śri Czeitanja Mahaprabhu. Zapowiedział, że nadejdzie czas, gdy Jego święte imiona - Hare Kryszna; Hare Rama - intonowane będą nie tylko w Indiach, ale w każdym mieście i każdej wiosce na świecie. Mijały wieki. Wierni zwolennicy Pana Czeitanji podejmowali coraz to nowe próby szerzenia Jego misji, ale na próżno usiłowali zgadnąć, jak spełni się ta śmiała przepowiednia.Ruch Hare Kryszna jest międzynarodową organizacją religijną reprezentującą starożytną, monoteistyczną tradycję duchową Indii - waisznawizm.
Waisznawizm jest powszechnie szanowany w Indiach jako oryginalna ścieżka hinduistyczna ucząca oddania i miłości do Osobowego Boga, Kryszny (lub Wisznu). W samych Indiach żyje ponad 250 mln wyznawców Kryszny. Tradycja Waisznawizmu sięga wielu tysięcy lat i opiera się na objawionych księgach hinduizmu, zwanych Wedami, takich jak Bhagawad-gita i Śrimad-Bhagawatam.

Pięćset lat temu Najwyższy Pan, Kryszna pojawił się jako Śri Czeitanja Mahaprabhu. Zapowiedział, że nadejdzie czas, gdy Jego święte imiona - Hare Kryszna; Hare Rama - intonowane będą nie tylko w Indiach, ale w każdym mieście i każdej wiosce na świecie. Mijały wieki. Wierni zwolennicy Pana Czeitanji podejmowali coraz to nowe próby szerzenia Jego misji, ale na próżno usiłowali zgadnąć, jak spełni się ta śmiała przepowiednia.

 

Rozwój świadomości Kryszny na świecie

 

13 sierpnia 1965 roku, zaledwie kilka dni przed swymi sześćdziesiątymi dziewiątymi urodzinami, A.C. Bhaktiwedanta Swami - mędrzec, filozof i uczony - wyruszył w drogę do Ameryki. Uzyskawszy zgodę na bezpłatny przejazd od przedsiębiorstwa przewozowego w Kalkucie, był jedynym pasażerem na pokładzie wysłużonego frachtowca Jaladuta. Cały jego dobytek stanowiła walizka, parasol, woreczek kaszy na wypadek, gdyby nie było co jeść, około siedmiu dolarów w rupiach oraz kilka skrzynek z książkami.

Po trzydziestu siedmiu dniach Jaladuta zawinęła do nowojorskiego portu, a Bhaktiwedanta Swami znalazł się w obcym kraju sam jak palec. Nie znał tu nikogo, nie mógł liczyć na niczyje poparcie. Nie miał nawet żadnego konkretnego planu realizacji swego ambitnego celu, jakim było rozpropagowanie duchowych nauk Wed w całym świecie zachodnim.

W wierszu napisanym w bengali zaraz po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Bhaktiwedanta Swami zawarł wyznanie pokornej wiary w Krysznę oraz w polecenie swego mistrza duchowego, który chciał, by jego uczeń upowszechniał nauki świadomości Kryszny w krajach anglojęzycznych:

 

"Mój drogi Panie [...] Jak mam im mówić o świadomości Kryszny, aby zrozumieli? Jestem nieszczęśnikiem bez żadnych kwalifikacji, najbardziej upadłym z upadłych. Dlatego proszę o Twe błogosławieństwo. Spraw, by udało mi się ich przekonać. Sam tego nie dokonam. [...] Pewien jestem, że kiedy to transcendentalne przesłanie trafi do ich serc, wraz z nim przyjdzie radość i wolność od wszelkich niedoli życia".

 

Pierwszy rok w Nowym Jorku był nieustanną walką. Prabhupada żył skromnie, gdzie się dało robił wykłady i powoli zaczęła formować się wokół niego grupka osób zainteresowanych tym, co miał do powiedzenia.

W czerwcu 1966 roku; jeszcze gdy działał w pojedynkę, mieszkając w wynajętym starym sklepie w dzielnicy Lower East Side, formalnie powołał do życia towarzystwo na rzecz rozwoju duchowości. Miało ono zrzeszać członków z całego świata, toteż nazwał je Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny (skrót nazwy angielskiej - ISKCON).

W chwili powstania ISKCON nie miał jeszcze ani jednego w pełni zaangażowanego członka poza Śrila Prabhupadą. Niezrażony Prabhupada powierzył funkcje członków-założycieli ochotnikom z grupki regularnych słuchaczy jego wieczornych wykładów.

Tak było trzydzieści lat temu. Dzisiaj Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny liczy sobie ponad 300 świątyń, gospodarstw rolnych, szkół oraz innych instytucji, a liczba jego członków mieszkających poza ośrodkami sięga milionów.

 

 

Założenia ISKCON-u

 

Ruch świadomości Kryszny stawia sobie za cel zaznajomienie wszystkich ludzi na świecie z tymi uniwersalnymi zasadami poznawania Boga, tak by mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw procesu duchowego, żyjąc w jedności i pokoju.

Wedy mówią, że w dzisiejszych czasach najlepszą metodą samorealizacji jest słuchanie o Bogu, sławienie i pamiętanie Go. Bóg ma wiele imion. Jednym z nich jest Kryszna - "Wszechatrakcyjny", innym Rama - "Źródło wszelkiej przyjemności". Słowo Hare odnosi się do niepojętej energii Boga.

Członkowie ISKCON-u intonują:
Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ta niezwykła mantra złożona z imion Najwyższego Pana umożliwia bezpośredni kontakt z Nim samym i stopniowo budzi świadomość naszego osobistego, wiecznego związku z Nim.

Stąd też nadrzędną misją ISKCON-u jest zachęcanie każdego, bez względu na wyznanie czy kolor skóry, do poświęcenia przynajmniej części swego czasu na słuchanie i intonowanie Imion Boga. Dzięki temu zrozumiemy, że każda żywa istota jest duszą, którą łączy z Najwyższym Panem wieczna więź służby i miłości.

 

Rozdawanie uduchowionego pożywienia
 

Równolegle z popularyzowaniem nauk Wed i uczeniem intonowania świętych imion Boga ISKCON prowadzi ogólnoświatową akcję rozdawania żywności najbardziej potrzebującym. Spożywanie pokarmu uduchowionego w akcie ofiarowania go Panu oczyszcza serce i umysł równie skutecznie jak filozofia i intonowanie, wspomagając tym samym proces odkrywania naszej oryginalnej świadomości Boga. Rozdawnictwo dań wegetariańskich, akcja ISKCON-u znana pod nazwą Food for Life (polska nazwa - Pożywienie Życia) przynosi więc korzyść tak ciału, jak i duszy każdego obdarowanego.

 

Ruch Hare Kryszna w Polsce

 

W Polsce pierwsi wielbiciele Kryszny pojawili się w połowie lat 70-tych, jednak ruch Hare Kryszna został oficjalnie zarejestrowany w 1988 roku. Obecnie w Polsce istnieją cztery świątynie - w Warszawie, Krakowie, Czarnowie i we Wrocławiu. W Sudetach, niedaleko Kamiennej Góry wielbiciele Kryszny utrzymują 40 hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Ogółem w świątyniach ruchu w Polsce żyje około 100 osób, ale większość wielbicieli Kryszny mieszka poza świątyniami. Społeczność wielbicieli Kryszny liczy w Polsce około 12 tys. osób. Są wśród nich nauczyciele, prawnicy, naukowcy i studenci.

 

Hare Kryszna - Filozofia - Prawdziwa tożsamość - Praktyki religijne - Główne święta

<< Religie, wyznania, sekty - menu