Jakobici

 

Syryjski odłam chrześcijaństwa wyznający monofizytyzm, tj. naukę głoszącą, że w Chrystusie jest tylko jedna natura, boska.

Nazwa tego odłamu pochodzi od mnicha żyjącego w latach 500 - 578 Jakuba Baradajosa, któremu władca Ghassanidów wyjednał na dworze bizantyńskim stanowisko biskupa Edessy w 542 roku.

W ciągu swojej 40-letniej działalności zorganizował Kościół monofizytów, zreformował życie klasztorne i wprowadził język ludowy do liturgii, co zjednało mu wielu wyznawców.

Po podboju Syrii przez Arabów w VII wieku jakobici wnieśli duży wkład do kultury muzułmańskiej poprzez liczne przekłady dzieł greckich na syryjski.

Od VII wieku następuje rozłam:
 

część jakobinów przyjęła islam,
część padła ofiarą prześladowań,
pozostali rozsiani zostali w Libanie, Syrii, Iraku. Ich językiem liturgicznym jest syryjski.

 

Najwyższą władzą duchowną sprawuje patriarcha Antiochii rezydujący w Homs.
 

<< Religie, wyznania, sekty - menu