Mormoni

 

Pełna nazwa brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego, związek religijny założony 1830 przez J. Smitha i realizujący jego objawienie. Wywodzi się z chrześcijaństwa.

Mormoni uznają Trójcę Św., chrzest przez zanurzenie (również tzw. chrzest zastępczy, który przyjmuje się za innych, w tym za zmarłych), podwójne kapłaństwo (Aaronowe i Melchizedekowe), praktykują rytuał Wieczerzy Pańskiej.

Odrzucają naukę o grzechu pierworodnym. Do 1895 dopuszczali poligamię, uzasadniając to tradycją patriarchalną Starego Testamentu (rzeczywistymi poligamistami było zaledwie 2% mormonów) - obecnie jest ona zakazana, a małżeństwa zawierane są "na wieki". Mormoni wierzą w odnalezienie się 10 zaginionych pokoleń (Żydzi) i zjednoczenie Izraela oraz w powstanie Nowego Syjonu na kontynencie amerykańskim.

Głoszą, że po swym ponownym przyjściu Jezus Chrystus będzie osobiście rządził Ziemią, która uzyska rajską świetność. Podstawą doktryny jest obok Biblii (ale tylko poprawnie przetłumaczonej) Księga Mormona, spisana przez jego syna Moroniego. Opisuje ona dzieje ludów, które zawędrowały do Ameryki po pomieszaniu języków (wieża Babel) i później (około 600 p.n.e.), tj. Dżaredytów oraz bezbożnych Lamanitów i zniszczonych przez nich bogobojnych Nefitów, których prorokiem był Mormon.

Kościół liczy około 6 mln wiernych. Kieruje nim przywódca z tytułem "proroka", wspomagany przez 2 doradców i 12 tzw. apostołów. Niżej w hierarchii znajdują się biskupi, główni kapłani i kapłani oraz misjonarze, których jest ok 30 tys. w ponad 150 misjach na całym świecie). Główny ośrodek w Salt Lake City(USA).
 

 

CZY JEZUS I LUCYFER SĄ BRAĆMI?

Mormoni mówią:
Jezus i Lucyfer, tak jak cały rodzaj ludzki, narodzili się z "Niebiańskiej Matki'' w tak zwanej pre-egzystencji. Dlatego też Jezus i Lucyfer są braćmi. To, co czyni Jezusa lepszym od Lucyfera jest to, że był on pierwszym duchowym synem niebiańskich rodziców i że to właśnie on, spośród wszystkich duchowych braci, został wybrany przez "zgromadzenie Bogów'' na Zbawcę naszej planety.

Pozycja Jezusa jako człowieka na ziemi była wyjątkowa, ponieważ Bóg był jego ojcem również z fizycznego punktu widzenia. Jak pisze główny słownik mormonów, "Chrystus został poczęty przez Nieśmiertelnego Ojca w taki sam sposób, w jaki śmiertelni ludzie są poczynani przez śmiertelnych ojców.

Wierzą oni, że Bóg jest istotą z krwi i kości, że zstąpił na ziemię, miał stosunek z Marią a potem powróćił do nieba. Oczywiście Maria od tego momentu przestała być dziewicą.

 

 

CZY ZBAWIENIA DOSTĄPIĄ TYLKO LUDZIE PO ŚLUBIE?

 

Mormoni mówią:
Aby ktoś mógł wejść na drogę ,,Nieśmertelnego Rozwoju'' i stać się bogiem lub boginią, niezbędnym jest niebiańskie małżeństwo, które wystarcza na wieczność.
Te małżeństwa mają miejsce w trakcie specjalnych ceremoni w świątyniach mormońskich.

 

Bez niebiańskiego małżeństwa, osoba nie może osiągnąć pełnego zbawienia, gdyż, według mormonów, są trzy nieba.
W najwyższym niebie są ci, którzy stali się bogami i boginiami. Poprzez stosunki seksualne dają życie duchowym ludziom, którzy zaludniają nowe planety. W najwyższym niebie będą również ci mormoni, którzy nie mieli nigdy niebiańskiego ślubu; będą oni bezdzietnymi aniołami, które służą bogom.

 

Większość ludzkości będzie w pozostałych dwóch niebach. Jedno niebo jest dla dobrych ludzi, którzy nigdy nie zostali mormonami, a drugie dla złych ludzi.

Mormoni zaprzestali praktykowania poligamii na ziemi w 1890 roku, ale w królestwie niebieskim wielu z bogów będzie miało po kilka żon.
 

 

CZY CZŁOWIEK MOŻE STAĆ SIĘ BOGIEM?

 

Mormoni mówią:
Człowiek może stać się bogiem. "Jakim jest człowiek, był kiedyś Bóg; jakim jest Bóg, człowiek stać się może.'' Ta doktryna, nazywająca się ,,Nieśmiertelnym Rozwojem'', jest podstawą myślenia Mormonów.

Joseph Smith powiedział: ,,Musicie nauczyć się, jak samemu być Bogami (...) tak samo jak robili to wszyscy Bogowie przed wami, mianowicie idąc stopień po stopniu, od małych umiejętności, do wielkich (...) aż przybędziecie do stacji Bóg i zdobędziecie tron wiecznej mocy, taki sam, jak ten, który zdobyli ci, co odeszli przed wami.''
 

Według tej doktryny, ktokolwiek żył wartościowytm życiem i wypełniał wszystkie rytuały Kościoła Mormonów, stanie się bogiem w następnym życiu. Będzie mógł on wtedy rodzić duchowe dzieci i w ten sposób zaludniać odległe planety, tak jak Bóg Ojciec uczynił z nami (i jego Ojciec uczynił z nim, itd.). Ten proces ciągnie się przez całą wieczność - nowi bogowie, nowe planety, nowi bogowie, nowe planety...

 

 

CZY BÓG BYŁ KIEDYŚ CZŁOWIEKIEM?

 

Mormoni mówią:
Bóg i wszyscy ludzie na początku istnieli jako duchy w tak zwanej pre-egzystencji. Bóg naszej planety był zrodzony z innego Boga i jego żony. Narodził się jako śmiertelny człowiek, żył uczciwym i wartościowym życiem, a po swojej śmierci osiągnął boskość.

 

W kazaniu nazywanym przez Mormonów "jednym z najwspanialszych kazań, wygłoszonych kiedykolwiek przez śmiertelnego człowieka'',Joseph Smith twierdzi: "Bóg był kiedyś takim, jakimi my jesteśmy dzisiaj, a teraz jest wywyższonym człowiekiem i siedzi na tronie tam w niebiosach! (...) Wyobrażaliśmy sobie i przypuszczaliśmy, że Bóg był Bogiem od zawsze. Odrzucam tę ideę i odsłaniam kurtynę, tak abyście mogli przejrzeć. (...) Bóg osobiście, Ojciec nas wszystkich mieszkał na tej ziemi.''

 

 

CZY LUDZIE O CIEMNIEJSZEJ SKÓRZE BYLI PRZEKLĘCI AŻ DO ROKU 1978?

 

W Księdze Mormona czytamy, że niektórzy ludzie zbuntowali się przeciwko przywódcy Nephi. Jako karę dla nich, Bóg "spowodował, że przekleństwo spadło na nich, o tak, okrutne przekleństwo... Pan Bóg spowodował, że skóra ciemności dotknęła ich .''
 

Inne święte pismo Mormonów objawia następujący fakt: "I oto ciemność dotknęła wszystkie dzieci Kanaanu, tak aby były pogardzane pośród wszystkich ludzi,'' a na wszystkich potomkach ludu kanaanejskiego ,,spoczywa przekleństwo tej ziemi.''
 

W 1978 roku Prezydent i Prorok Kościoła Mormonów otrzymał "objawienie'' od Boga, informujące go, że murzyni i inni ciemnoskórzy ludzie nie powinni już dłużej być pozbawieni przywilejów, jakie daje Mormonizm. Od tego czasu mogą oni stawać się duchownymi mormońskimi, uczęszczać do ich świątyń, mieć niebiańskie małżeństwa, stawać się bogami itd. Do tego czasu nie mogli bowiem czynić żadnej z tych rzeczy.
 

 

CZY BOGOWIE SĄ NA INNYCH PLANETACH?

 

Mormoni mówią:
"Bóg żyje niedaleko gwiazdy Kolob." Jest to kolejne z odkryć Josepha Smitha, przytaczane przez jedno ze świętych pism mormońskich.

Jednakże Bóg Ojciec jest tylko jednym spośród wielu bogów. Jest On głównym Bogiem naszej planety (aczkolwiek Jezus i Duch Święty to dwaj osobni i różni bogowie).

 

Ale na innych planetach i w innych światach jest niezliczona liczba innych bogów. Joseph Smith nauczał: ,,Na początku naczelni Bogowie zwołali zgromadzenie Bogów; uradzili oni wspólnie plan stworzenia świata i zaludnienia go.''
 

 

CZY MORMONI SĄ CHRZEŚCIJANAMI?

 

Mormoni, ogólnie mówiąc przedstawiają siebie jako chrześcijan. Mówią o Jezusie, Bogu, pokucie, wierze, zbawieniu, itd. Z zewnątrz wydaje się, że są to nauki biblijne. Jednakże znaczenie, które nadają tym słowom jest zupełnie inne od znaczenia nadawanego im przez Biblię.

 

Mormoni głoszą, że kościoły chrześcijańskie nie są "złe", ale "niekompletne". Jest to jednak tylko gra słów, gdyż oni nie tylko dodają wiele rzeczy do Biblii, ale także przedefiniowywują i zmieniają całą zawartość wiary chrześcijańskiej. "Ewangelia" Mormonów, mormoński bóg (bogowie) i mormoński Jezus są zupełnie różni od tych zaprezentowanych na kartach Biblii i nie można nawet próbować nazywać ich odłamem chrześcijaństwa; jest to zupełnie odrębna religia. Dalszy tekst wyjaśni to dokładniej.
 

 

CO MÓWI O TYM BIBLIA?

 

Jedno jest pewne: kosmiczna mitologia Mormonów stoi w zupełnej sprzeczności z Biblią. Według Biblii, dążenie ludzi do stania się bogami pochodzi od Szatana, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa.
Bóg jest Stwórcą, świętym i nieskończonym. Człowiek jest stworzeniem, grzesznym i śmiertelnym. Bóg jest Bogiem i nikt nie może być mu równy, lub choćby podobny do Niego. "Jahwe jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!"
Bóg Mormonów nie jest Bogiem Biblii. Jezus jasno utrzymywał, że "Bóg jest duchem."
Żadna część Biblii nie naucza, że Bóg jest wywyższonym człowiekiem z ciałem z krwi i kości. Wprost przeciwnie, wiele razy twierdzi, że Bóg jest wieczny i nieskończony. Jest On "od wieczności", jest "Bogiem żywym i królem wiecznym", "Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec", "od wieków na wieki Tyś jest o Boże!"

Podstawowa doktryna Biblii, którą chrześcijanie nauczali przez wszystkie wieki, głosi, że jest tylko jeden Bóg. Możemy zacytować wiele fragmentów biblijnych, które to potwierdzają. Wymienimy tylko trzy, które powinny wystarczyć w tym miejscu: "Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."; "Ja jestem Bogiem i nie ma innego"; On jest "jedynym prawdziwym Bogiem".
Głoszenie i utrzymywanie, że jest wielu bogów, tak jak to robią mormoni, nie nazywa się chrześcijaństwem, ale raczej politeizmem.

Do mormońskich wierzeń, że Bóg ma żonę, że Jezus jest bratem Lucyfera i cielesnym synem Boga i Marii, nie potrzeba żadnych komentarzy. Zupełnie zaprzeczają one Biblii i chrześcijaństwu.

 

W końcu doktryna Mormonów tycząca się "niebiańskich małżeństw" i przeklęcia ciemnoskórych ludzi nie mają nic wspólnego z przesłaniem Biblii. W Biblii, Bóg ogłosił wspaniałą prawdę, że wszyscy ludzie, niezależnie od ich rasy, czy statusu materialnego mają równy dostęp do zbawienia. Bóg nie czyni różnicy pomiędzy osobami.

 

<< Religie, wyznania, sekty - menu