4free.pl

teksty - kwestionariusz boga

Kwestionariusz Boga

Bóg chciałby ci podziękować za wiarę i modlitwę. Aby lepiej sprostać twoim potrzebom, prosi cię o poświęcenie kilku minut odpowiedzi na poniższe pytania.

Twoje odpowiedzi będą traktowane jako poufne, nie musisz też ujawniać swoich personaliów, chyba, że chciałbyś otrzymać osobistą odpowiedź na swoje komentarze i propozycje.

1. Skąd po raz pierwszy dowiedziałeś(aś) się o Bogu?
 

__ Prasa codzienna __ Inna książka
__ Telewizja __ Objawienie
__ Rozmowa  __ Olśnienie w obliczu śmierci
__ Tygodnik ilustr. __ Ognisty krzak
__ Biblia     __ Internet
__ Inne źródło (jakie): _____________  

   
2. Z którego modelu Boga korzystasz:

__ Trójca (Ojciec, Syn i Duch Święty)
__ Jehowa
__ Jezus
__ Allah
__ Szatan
__ YHWH
__ Żaden z powyższych, zwiódł mnie fałszywy bóg.

3. Czy Twój Bóg dotarł do Ciebie nieuszkodzony, kompletny, bez zauważalnych usterek i brakujących elementów?

__ Tak

__ Nie

Jeśli nie, opisz poniżej napotkane problemy:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

4. Które czynniki spowodowały, ze przyjąłeś(ełaś) swą religie? Możesz zaznaczyć kilka pozycji.


__ Indoktrynacja ze strony rodziców
__ Potrzeba posiadania powodu, aby żyć
__ Indoktrynacja przez otoczenie
__ Wrodzony konformizm
__ Chęć aby mi wskazano, kim gardzić
__ Mój wymyślony przyjaciel dorósł
__ Nie cierpię myśleć samodzielnie
__ Chęć poznania dziewcząt/chłopców
__ Strach przed śmiercią
__ Chęć wkurzenia rodziców
__ Potrzeba oderwania sie od pracy na jeden dzien w tygodniu
__ Chciałem(am) być czegoś pewny(a)
__ Lubię muzykę organowa
__ Chcę być ministrem/posłem/senatorem
__ Chciałem(am) poczuć się moralnie lepszy(a)
__ Jałowiec stanął w płomieniach i mi kazał

5. Czy czciłeś dotąd innego boga? Jeśli tak, który fałszywy bóg Cię zwiódł? Możesz zaznaczyć kilka pozycji.

__ Odin

__ Cthulhu
__ Zeus

__ Wszechpotężny Dolar
__ Apollo

__ Ra
__ Barney T.B.P.D.

__ Wielki Duch
__ Wielka Dynia

__ Słońce
__ Bill Clinton

__ Księżyc
__ ognista kapusta

__ Inny: ________________

6. Czy oprócz swojego Boga korzystasz teraz także z innych źródeł inspiracji? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną pozycje.

__ Tarot

__ Loterie
__ Astrologia

__ Telewizja
__ Chiromancja

__ Playboy i/lub Playgirl
__ Poradniki

__ Seks, Narkotyki i Rock'N'Roll
__ Biorytmy

__ Bill Clinton
__ Wróżenie z fusów

__ Mantry
__ Plonace krzaki

__ Kryształy
__ Krwawe ofiary

__ Piramidy
__ Wędrówki po pustyni

__ Polisy ubezpieczeniowe
__ Inne: ________________________
__ Nie korzystam

7. Ilość boskich interwencji utrzymywana jest na określonym poziomie, aby zachować równowagę pomiędzy odczuwalną obecnością Boga a ślepą wiarą w Niego. Czy chciałbyś (chciałabyś) [zakreśl jeden punkt]


a. Więcej boskich interwencji
b. Mniej boskich interwencji
c. Obecny poziom boskich interwencji mi odpowiada
d. Co to są boskie interwencje?

8. Bóg stara się także zachować równowagę pomiędzy cudami i katastrofami. Ocen w skali 1 - 5 Jego działanie poprzez (1=niedostateczne, 5=wzorowe):

a. Klęski
powodzie         1 2 3 4 5
głód                 1 2 3 4 5
trzęsienia ziemi 1 2 3 4 5
wojny              1 2 3 4 5
epidemie          1 2 3 4 5
SPAM             1 2 3 4 5
Microsoft         1 2 3 4 5

b. Cuda
wyratowanie                                  1 2 3 4 5
nagłe ozdrowienie                           1 2 3 4 5
gwiazdy unoszące się nad miastami 1 2 3 4 5
płaczące rzeźby i obrazy                 1 2 3 4 5
zamiana wody w wino                    1 2 3 4 5
chodzenie po wodzie                      1 2 3 4 5
mówiące ogniste krzewy                 1 2 3 4 5
działające piloty showview              1 2 3 4 5
wciąż żyjący Saddam H.                 1 2 3 4 5

9. Czy masz inne komentarze lub sugestie, które mogłyby usprawnić Boską obecność i działanie? [możesz dołączyć dodatkowe arkusze]

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org