4free.pl

teksty - papiez Karol Wojtyla

historia jednego człowieka

Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości.

Książka pt. "Historia Karola Wojtyły" napisana przez  Gian Franco Svidercoschi, to fascynująca lektura. Skłania do refleksji, przemyśleń i pytań. Zawiera wiele analogii do Biblii, co wzbogaca jej treść.

Karol Wojtyła, uczeń szkoły podstawowej, ministrant w kościele katolickim, wypowiada znamienne słowa: "Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi". Słowa te kieruje do Żyda, swojego rówieśnika, Jerzego Klugera, stojącego przed ołtarzem w kościele parafialnym w Wadowicach. Można wyrazić przekonanie, że gdyby w miejscu Żyda stał muzułmanin, hinduista czy buddysta, słowa te brzmiałyby tak samo. Czy można było lepiej rozwinąć i zastosować w życiu codziennym słowa Psalmisty: "Jesteście Bogami i wszyscy synami Najwyższego"? Wszyscy bez względu na pochodzenie, rasę, czy przynależność do religii. Wyrażenie takiego poglądu w czasach, kiedy indywidualne czytanie Biblii było zakazane przez Kościół Katolicki, a przyjaźń katolika z Żydem nie była dobrze widziana w kręgach katolickich, wymagało i wiedzy i odwagi.

Karol Wojtyła, robotnik fabryki Solvay w Krakowie przytacza słowa Jana Tyranowskiego: "Bóg jest w nas - powtarzał - nie dlatego, iż zamykamy Go w ciasnych granicach ludzkiego ducha; Bóg jest w nas, aby wydobyć nas z nas samych i zaprowadzić do miejsca Jego nadprzyrodzonej transcendencji". Św. Paweł pisze w liście do Koryntian: "Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka". Bóg jest w człowieku, każdym człowieku, tylko nie każdy jest w Bogu. Człowiek jest podmiotem. Jakże dobitnie określa to Paulo Coelho: "Każda żywa istota na ziemi, bez względu na to, co robi, odgrywa główną rolę w dziejach świata nic o tym nie wiedząc".

Karol Wojtyła ksiądz, wiele czasu poświęca młodzieży, wyjeżdża z młodymi ludźmi na obozy, dyskutuje, odpowiada na pytania.

Jezus często zmieniał miejsce swojego pobytu. Wędrował przez miasta i wsie Galilei nauczając i głosząc nauki o Królestwie Bożym. "A było z nim wielu uczniów, a wśród nich kobiety: Maria Magdalena z której wypędził siedem demonów, żona Charona zarządcy u króla Heroda, Zuzanna, Joanna i wiele innych".

Karol Wojtyła - ksiądz rozmawia z mężczyznami i kobietami, mężami i żonami, jest ich "Wujkiem". Wypowiada jakże znamienne słowa: "instynkt seksualny jest darem pochodzącym od Boga". "Kochać to znaczy pragnąć dobra dla drugiej osoby, oddać samego siebie dla drugiego człowieka. Kiedy jako wynik oddania się dla drugiego człowieka powstaje nowe życie, ten dar z samego siebie musi wypływać z miłości".

Zapytano Alberta Einsteina, co sądzi o cudzie niepokalanego poczęcia? Na co wielki uczony odpowiedział: "a czy pokalane poczęcie nie jest cudem?"

Instynkt seksualny jest darem pochodzącym od Boga. Związek mężczyzny z kobietą - świętością, poczęcie - cudem, narodziny człowieka - objawieniem Boga na ziemi.

Karol Wojtyła, uczeń, robotnik, ksiądz - broni godności człowieka, każdego człowieka. Odkrywa Boga w człowieku, w każdym człowieku. Podnosi do rangi daru od Boga instynkt seksualny i narodziny człowieka.

Karol Wojtyła - papież, zarzuca buddystom, że nie wierzą w Boga i są dopiero na drodze do katolicyzmu. Uznaje, że zbawienie wieczne można osiągnąć tylko przez Kościół Katolicki. Broni celibatu księży. Nie dopuszcza kobiet do święceń kapłańskich.

Zrozumieć Boga to zjawisko naturalne. Zrozumieć człowieka to problem.

Zdzisław Obtułowicz

Łódź, 02.02.2005r.

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org