4free.pl

Ostatnia Wieczerza - Last Supper

Ostatnia Wieczerza - komentarz z 5 ewangelii


33 W kwestii toczącego się sporu w sprawie Paschy powiada dr W. Winach (Program kulturalny Syna cieśli z Nazaretu) następująco:

"Prawie wszyscy nowocześni krytycy i badacze teologiczni są obecnie tego zdania, że relacja Ewangelii Jana jest w zupełności wiarogodna i że Ostatnia Wieczerza nie była Paschą, a to z następujących względów:

1. Ewangelista Jan znał opis trzech innych Ewangelii, co się obecnie powszechnie przyjmuje, i wygląda właśnie na to, jakoby wiódł on spór z synoptykami, gdyż w sześciu różnych miejscach (Jan 13,l i 29; 18,28; 19,14 i 31,42) podkreśla, że Ostatnia Wieczerza i Ukrzyżowanie Jezu miały miejsce przed świętem Paschy i że Ostatnia Wieczerza nie mogła być ucztą wielkanocną. Jan mówi też jedynie o kolacji i żadnym słowem nie wspomina o zapodanych w innych Ewangeliach przygotowa­niach do Paschy.

     2. Paweł pisze w 1 Kor. 5,7: "Albowiem na naszą Wielkanoc jako Baranek został ofiarowany Chrystus". Dopiero niedawno rozpoznano, że w tym miejscu znajduje się ważne zapodanie czasu. Baranki paschalne zabijano o godzinie trzeciej po południu w świątyni w Jerozolimie. Dokładnie w tym czasie Jezus umarł na krzyżu, i to pragnie Paweł zaznaczyć. Miejsce to jest ważnym potwierdzeniem relacji Ewangelii Jana, ponieważ miejsce to jest daleko starsze niż wszystkie cztery Ewangelie i ono zapewnia o tym, że Jezus jeszcze przed rozpoczęciem święta Paschy zmarł".

        W Ewangelii Aramejskiej, rozdz. 83,4 podobnie jak w trzech pierwszych Ewangeliach czytamy, że Józef z Arymatei prosi o Ciało, ponieważ był to dzień przygotowania do sabatu. To pasuje tylko, jeśli dzień następny był świętem Paschy.

Dalej: "Ani w Dziejach Apostolskich, ani w całym pozostałym Nowym Testamencie nie czytamy nic o tym, by prazbór obchodził święto Paschy. Młody zbór bowiem na samym początku zmienił kult żydowski i zaprowadził na jego miejsce nowy obrządek. Ale ku temu nie miałby jeszcze mocy, gdyby inicjatywa nie wyszła od ich Mistrza.

         Gdyby Chrystus rzeczywiście obchodził ze swymi uczniami święto Paschy, to na pewno jeszcze dziś i my obchodzilibyśmy to święto".

        I wreszcie w Babilońskim Talmudzie znajduje się wzmianka o czasie śmierci Jezusa: "W dniu sądu (dzień przed Sobotą Wiełkanocną) został Jeszua, nazareóczyk powieszony".


5 Ewangelia, "Ewangelia Życia Doskonałego" albo "Świętej Dwunastki" została spisana przez byłego referendarza G.J. Ouseley'a około 1881 r. Oto, co pisze on w przedmowie do pierwszego jej wydania: Ta Praewangelia jest przechowywana w jednym z buddyjskich klasztorów w Tybecie, gdzie została ukryta przez jednego ze społeczności Eseńczyków, aby zachować w bezpieczeństwie przed rękami fałszerzy. Została ona teraz po raz pierwszy z tekstu aramejskiego przetłumaczona. Ewangelia ta zawiera wydarzenia i rozmowy, których nie ma w dotychczas znanych Ewangeliach, podczas gdy w pozostałych wersjach prawie dosłownie zgadza się z tekstami Biblii. Dla jednych może to być świętokradztwo, dla innych dążenie do prawdy o Jezusie, skrzętnie fałszowanej przez decydentów Kościoła, przede wszystkim jest to jednak tekst o wielkim wymiarze duchowym, łączący chrześcijańską wizję Chrystusa z prądami filozofii Wschodu.

(cytat ze strony Czasu Bogów - link w linkowni; Książka w wersji elektronicznej: 5 ewangelia)

Troszke inne fakty dotyczące odnalezienia jej znajdziesz na Opoce: o 5 ewangelii.

Mówi się też o 5 Ewangelii w rozumieniu Ewangelii Tomasza, albo jako świadectwa życia wierzących w Jezusa, i pewnie w jeszcze kilku znaczeniach.


CZYTAJ CAŁOŚĆ 5 Ewangelii!!

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org